Protokoll från det penningpolitiska mötet den 21 april 2020

Pressmeddelande, Protokoll Den 21 april hölls ett extrainsatt penningpolitiskt möte med anledning av coronapandemin.

Protokollet från det penningpolitiska mötet den 21 april 2020 finns nu publicerat på Riksbankens webbplats.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-05-04