Protokoll från det penningpolitiska mötet den 26 mars

Pressmeddelande, Protokoll Den 26 mars hölls ett extrainsatt penningpolitiskt möte med anledning av coronapandemin.

Protokollet från det penningpolitiska mötet den 26 mars 2020 finns nu publicerat på Riksbankens webbplats.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-04-07