Swapavtalet med Federal Reserve förlängt

Pressmeddelande Riksbanken har beslutat att förlänga det tillfälliga swapavtalet om upp till 60 miljarder amerikanska dollar med Federal Reserve Bank of New York. Det förlängda avtalet gäller till och med den 31 december 2021.

Swapavtalet med Federal Reserve ingicks första gången i mars 2020 och förlängs nu en tredje gång. Det nuvarande avtalet löper till och med den 30 september 2021 men förlängs till och med den 31 december 2021. Avtalet ingår i ett större arrangemang mellan den amerikanska centralbanken och ett antal centralbanker världen över för att förbättra likviditetsförhållandena i amerikanska dollar på de globala finansmarknaderna.

Swapavtalet med Federal Reserve ger Riksbanken större möjligheter att vid behov låna ut amerikanska dollar till de svenska bankerna. Riksbanken erbjuder för närvarande bankerna lån i amerikanska dollar mot säkerhet. Detta program gäller till och med den 30 september 2021. Dagens beslut berör inte detta utlåningsprogram.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-07-01