Riksbanken Play

2023-04-26

Erik Thedéen intervjuas om räntehöjningen i april 2023

2:18

Varför höjer Riksbanken styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,5 procent? Hur påverkar det hushållen? Och har vi nått räntetoppen nu? Riksbankschef Erik Thedéen intervjuas om det penningpolitiska beslutet i april 2023. Läs mer om beslutet: Penningpolitisk rapport, april 2023.

Kategorier: Penningpolitik