Riksbanken Play

2023-01-12

Riksbanken gör förlust men bidrar ändå till en god samhällsutveckling

1:06

Kan en centralbank göra förlust och ändå bidra till en god samhällsutveckling? Svaret är ja. Videon berättar att vinst eller förlust är en följd av vårt arbete med att uppnå låg och stabil inflation och att bidra till att det finansiella systemet är stabilt och effektivt.

Läs mer här: 5 miljarder återförs från tidigare riskavsättningar till resultatet för 2022