Flodén: Säkrare betalningar med dygnet runt-öppet RIX

Riksbanken behöver komplettera sitt betalningssystem RIX med ett system som är öppet dygnet runt och snabbt kan avveckla stora mängder betalningar i centralbankspengar. På så sätt kan vi fortsätta att erbjuda en säker och kostnadseffektiv infrastruktur när tekniken utvecklas och betalningsmarknaden förändras. Det sa vice riksbankschef Martin Flodén i sitt tal om framtidens betalningar på Riksbanken idag.

Datum: 2019-06-12 08:00

Talare: Vice riksbankschef Martin Flodén

Plats: Riksbanken

Vi svenskar betalar inte så ofta med kontanter längre utan föredrar kort och Swish. Men vi vill att betalningarna ska vara snabba och smidiga, kunna göras när som helst och avvecklas på ett säkert sätt. ”Det här innebär att Riksbanken behöver modernisera sitt utbud av tjänster i RIX så att centralbankspengar förblir normen när betalningar ska avvecklas” sa Flodén. ”Idag avvecklas swishtransaktioner utanför RIX, i affärsbankspengar, vilket gör att det kan uppstå problem om transaktionerna blir fler och beloppen stora” påpekade Flodén.

Enligt Flodén är den bästa lösningen att komplettera RIX med samma tekniska plattform som Europeiska Centralbanken (ECB) och eurosystemet använder – TIPS (Target Instant Payment Settlement). Vi kan då dra nytta av stordriftsfördelar och sänka transaktionskostnaderna för svenska hushåll och företag. Att använda en internationell standard för snabba betalningar  kan dessutom öka konkurrensen  och kvaliteten på de betaltjänster som erbjuds svenska kunder.

”Mycket talar för att Riksbanken i framtiden får svårare att fylla sin uppgift att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende om vi inte höjer ambitionsnivån för de tjänster som vi erbjuder via RIX. Jag tror att både den finansiella stabiliteten och konkurrensen på betalmarknaden skulle gynnas av att Riksbanken tillhandahåller ett betalningssystem som är tillgängligt dygnet runt, året om” avslutade Flodén.

Uppdaterad 2019-06-12