Skingsley: Så bygger vi betalningssystem för våra barnbarn

”Riksbanken har länge försett Sverige med en modern, kostnadseffektiv och säker betalningsinfrastruktur och denna genomgår nu den största förändringen på flera generationer. Inom kort driftsätter vi RIX-INST för omedelbara betalningar och vi har dessutom fattat ett inriktningsbeslut om att använda Eurosystemets plattformar för betalnings- och värdepappersavveckling, T2 respektive TARGET2-Securities (T2S), för betalningar i svenska kronor”. Det sa förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley på ett webbinarium arrangerat av Swedbank idag.

2021-10-06

Cecilia Skingsley intervjuas om framtidens betalningar (4:41)

Datum: 2021-10-06 08:00

Talare: Förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Plats: Swedbank, digitalt

Snabb utveckling på betalningsmarknaden

Genom den teknologiska utvecklingen skapas nya sätt att betala. Det gör att Riksbankens infrastruktur, som möjliggör säkra och effektiva betalningar, behöver uppdateras och moderniseras. Internationaliseringen som innebär att banker och andra aktörer är aktiva på flera marknader medför också att kraven på att harmonisera och att använda gemensamma standarder ökar. ”Dessutom medför utvecklingen i allmänhet allt högre krav på säkerhet, i synnerhet när det gäller cybersäkerhet, vilket kommer att kräva stora resurser”, konstaterade Skingsley.

Riksbanken kommer inom kort att driftsätta en tjänst för direktbetalningar, RIX-INST, som bygger på Europeiska Centralbankens TIPS-plattform (Target Instant Payment Settlement). Med den här tjänsten kommer bankerna att kunna avveckla betalningar omedelbart i centralbankspengar, dygnet runt under årets alla dagar. Dessutom har Riksbanken nyligen fattat ett inriktningsbeslut om att använda Eurosystemets betalnings- och värdepappersavvecklingsplattformar, T2 och T2S, för betalningar i svenska kronor. ”En anslutning till T2 och T2S kommer att gynna deltagarna i Riksbankens nuvarande avvecklingstjänster, men i förlängningen bör den även minska kostnaderna för allmänheten. Mitt budskap till de svenska bankerna är att detta inte är någon liten uppgift och att förberedelserna kommer att ta flera år, så det är viktigt att de planerar för T2 och T2S i sina verksamheter”, sa Skingsley.

Utöver detta är Riksbanken djupt engagerad i det internationella arbetet för att förbättra de gränsöverskridande betalningarna som för individer fortfarande är långsamma, dyra och inte särskilt transparenta. G20-länderna har utvecklat ett omfattande program som syftar till att göra sådana betalningar smidigare.

En e-krona för betalningar i framtiden?

Riksbankens utredning av möjligheten att införa en e-krona i Sverige hör också till framtidens betalningar. Kontantanvändningen i samhället minskar och i sin roll som utgivare av svenska kronor behöver Riksbanken därför modernisera sin produkt. ”Genom att ge ut en e-krona kan man säga att Riksbanken fullgör sitt åtagande att tillhandahålla sedlar och mynt med hjälp av ny teknik och att staten behåller sin roll i betalnings- och penningsystemet”, sa Skingsley.

Uppdaterad 2021-10-06