Reporänta, in- och utlåningsränta

Reporäntan är Riksbankens styrränta sedan 1994. Reporäntan är den ränta som bankerna kan låna eller placera till i Riksbanken på sju dagar.

Reporäntan

In- och utlåningsränta

Inlåningsräntan är den ränta bankerna får när de sätter in pengar på konto i Riksbanken över natten och är normalt 0,75 procentenheter lägre än reporäntan.

Utlåningsräntan är den ränta bankerna får betala när de lånar pengar av Riksbanken över natten och är normalt 0,75 procentenheter högre än reporäntan.

Reporänta, in- och utlåningsränta
Per förändring
Effektiv
ReporäntaFörändring i 
procentenheter
Inlånings-
ränta
Utlånings-
ränta
2019-02-20 -0,25 0,00 -1,00 0,50
2019-01-09 -0,25 0,25 -1,00 0,50
2018-10-31 -0,50 0,00 -1,25 0,25
2018-09-12 -0,50 0,00 -1,25 0,25
2018-07-04 -0,50 0,00 -1,25 0,25
2018-05-02 -0,50 0,00 -1,25 0,25
2018-02-21 -0,50 0,00 -1,25 0,25
2018-01-03 -0,50 0,00 -1,25 0,25
2017-11-01  -0,50  0,00  -1,25  0,25 
2017-09-13  -0,50  0,00  -1,25  0,25 
2017-07-05  -0,50  0,00  -1,25  0,25 
2017-05-03  -0,50  0,00  -1,25  0,25 
2017-02-22  -0,50  0,00  -1,25  0,25 
2016-12-28  -0,50  0,00  -1,25   0,25 
2016-11-02  -0,50  0,00  -1,25   0,25 
2016-09-14  -0,50  0,00  -1,25   0,25 
2016-07-13  -0,50  0,00  -1,25   0,25 
2016-04-27  -0,50  0,00  -1,25   0,25 
2016-02-17  -0,50  -0,15  -1,25  0,25 
2015-12-16  -0,35  0,00  -1,10  0,40
2015-11-04  -0,35   0,00  -1,10  0,40 
2015-09-09  -0,35   0,00  -1,10   0,40 
2015-07-08  -0,35   -0,10  -1,10   0,40 
2015-05-06  -0,25  0,00  -1,00  0,50 
2015-03-25  -0,25  -0,15  -1,00  0,50 
2015-02-18  -0,10  -0,10  -0,85  0,65 
2014-12-17 0,00 0,00  -0,75 0,75 
2014-10-29  0,00  -0,25  -0,75 0,75 
2014-09-10  0,25  0,00  -0,50  1,00 
2014-07-09  0,25  -0,50  -0,50  1,00 
2014-04-16  0,75  0,00  0,00  1,50 
2014-02-19  0,75  0,00  0,00  1,50 
2013-12-18  0,75  -0,25  0,00  1,50 
2013-10-30  1,00  0,00  0,25  1,75 
2013-09-11  1,00  0,00  0,25  1,75 
2013-07-10  1,00  0,00  0,25  1,75 
2013-04-24  1,00  0,00  0,25  1,75 
2013-02-20  1,00  0,00  0,25  1,75 
2012-12-19  1,00  -0,25  0,25  1,75 
2012-10-31  1,25  0,00  0,50  2,00 
2012-09-12  1,25  -0,25  0,50  2,00 
2012-07-11  1,50  0,00  0,75  2,25 
2012-04-25  1,50  0,00  0,75  2,25 
2012-02-22  1,50  -0,25  0,75  2,25 
Uppdaterad 2019-02-13