Styrränta, in- och utlåningsränta

Styrräntan är den ränta som Riksbankens direktion fattar beslut om i syfte att uppnå inflationsmålet. Styrräntans funktion och syfte är att styra dagslåneräntan på marknaden och påverka andra räntor i ekonomin så att inflationsmålet uppnås.

Aktuell styrränta

Styrränta

3,5%
Gäller från den 3 maj 2023

Diagram och tabell

Styrränta

Diagrammet visar styrräntan de senaste 10 åren

Diagram: Styrräntan

Källa Riksbanken.

Läs mer: Vad är styrräntan?

Styrränta, in- och utlåningsränta, likviditetsfacilitetsränta
Per förändring
Effektiv
Styrränta Förändring
i procent-
enheter
Inlånings-
ränta
Utlånings-
ränta
Likviditets-facilitets-ränta
2023-05-03 3,50 0,50 3,40 3,60 4,25
2023-02-15 3,00 0,50 2,90 3,10 3,75
2022-11-30 2,50 0,75 2,40 2,60 3,25
2022-09-21 1,75 1,00 1,65 1,85 2,50
2022-07-06 0,75 0,50 0,65 0,85 1,50
*2022-06-08 0,25 0,00 0,15 0,35 1,00
2022-05-04 0,25 0,25 0,15 0,35 n/a
2022-02-16 0,00 0,00 -0,10 0,10 n/a
2021-12-01 0,00 0,00 -0,10 0,10 n/a
2021-09-22 0,00 0,00 -0,10 0,10 n/a
2021-07-07 0,00 0,00 -0,10 0,10 n/a
2021-04-28 0,00 0,00 -0,10 0,10 n/a

*2022-06-08 En kompletterande likviditetsfacilitet med lättare säkerhetskrav har införts och räntan för denna är för närvarande 0,75 procentenheter högre än styrräntan.

Styrräntan per förändring från 2006

Ladda ned historik styrränta per förändring från 2006 (xlsx)

Statistik, styrräntan från 1994

För statistik över styrräntan från det att den infördes 1994 gå till sidan "Sök räntor och valutakurser" och sök bland "Riksbanksräntor".

Prognos för styrräntan

Prognos för styrräntan (räntebanan) presenteras i den penningpolitiska rapporten.

Publiceringsdatum för räntebeslut 2023

Datum för när direktionens penningpolitiska beslut inklusive beslut om styrräntan publiceras tillsammans med penningpolitisk rapport.

  • 2023-02-09
  • 2023-04-26
  • 2023-06-29
  • 2023-09-21
  • 2023-11-23

In- och utlåningsränta

I tabellen ovan redovisas räntorna för den in- och utlåning Riksbanken erbjuder bankerna i de stående in- och utlåningsfaciliteterna. Inlåningsräntan är för närvarande 0,10 procentenheter lägre än styrräntan, och utlåningsräntan är för närvarande 0,10 procentenheter högre än styrräntan.  

Likviditetsfacilitetsränta

Likviditetsfacilitetsräntan är räntan för den utlåning som Riksbanken erbjuder bankerna i den kompletterande likviditetsfaciliteten. Räntan är för närvarande 0,75 procentenheter högre än styrräntan.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-04-26