Styrränta, in- och utlåningsränta

Styrräntan är den ränta som Riksbankens direktion fattar beslut om i syfte att uppnå inflationsmålet. Styrräntans funktion och syfte är att styra dagslåneräntan på marknaden och påverka andra räntor i ekonomin så att inflationsmålet uppnås.

I tabellen längre ner på sidan redovisas Riksbankens styrränta från 2012 och framåt. För statistik över styrräntan från det att den infördes 1994 gå till sidan ”Sök räntor och valutakurser” och sök bland Riksbanksräntor. 

Styrräntan

Diagrammet visar styrräntan de senaste 10 åren

Diagram: Styrräntan

Källa Riksbanken.

Prognos för styrräntan

Prognos för styrräntan (räntebanan) presenteras i den penningpolitiska rapporten.

Läs även: Vad är styrräntan?

In- och utlåningsränta

I tabellen nedan redovisas räntorna för den in- och utlåning Riksbanken erbjuder bankerna i de stående in- och utlåningsfaciliteterna. Inlåningsräntan är för närvarande 0,10 procentenheter lägre än styrräntan, och utlåningsräntan är för närvarande 0,10 procentenheter högre än styrräntan.  

Likviditetsfacilitetsränta

Likviditetsfacilitetsräntan är räntan för den utlåning som Riksbanken erbjuder bankerna i den kompletterande likviditetsfaciliteten. Räntan är för närvarande 0,75 procentenheter högre än styrräntan.

Kommande datum för räntebesked finns i kalendern

Styrränta, in- och utlåningsränta, likviditetsfacilitetsränta
Per förändring
Effektiv
Styrränta Förändring
i procent-
enheter
Inlånings-
ränta
Utlånings-
ränta
Likviditets-facilitets-ränta
2022-11-30 2,50 0,75 2,40 2,60 3,25
2022-09-21 1,75 1,00 1,65 1,85 2,50
2022-07-06 0,75 0,50 0,65 0,85 1,50
*2022-06-08 0,25 0,00 0,15 0,35 1,00
2022-05-04 0,25 0,25 0,15 0,35 n/a
2022-02-16 0,00 0,00 -0,10 0,10 n/a
2021-12-01 0,00 0,00 -0,10 0,10 n/a
2021-09-22 0,00 0,00 -0,10 0,10 n/a
2021-07-07 0,00 0,00 -0,10 0,10 n/a
2021-04-28 0,00 0,00 -0,10 0,10 n/a
2021-02-17 0,00 0,00 -0,10 0,10 n/a
2020-12-02 0,00 0,00 -0,10 0,10 n/a
2020-09-23 0,00 0,00 -0,10 0,10 n/a
2020-07-08 0,00 0,00 -0,10 0,10 n/a
2020-04-29 0,00 0,00 -0,10 0,20 n/a
2020-03-18 0,00 0,00 -0,10 0,20 n/a
2020-02-19 0,00 0,00 -0,10 0,75 n/a
2020-01-08 0,00 0,25 -0,10 0,75 n/a
2019-10-30 -0,25 0,00 -0,35 0,50 n/a
2019-09-11 -0,25 0,00 -1,00 0,50 n/a
2019-07-10 -0,25 0,00 -1,00 0,50 n/a
2019-05-08 -0,25 0,00 -1,00 0,50 n/a
2019-02-20 -0,25 0,00 -1,00 0,50 n/a
2019-01-09 -0,25 0,25 -1,00 0,50 n/a
2018-10-31 -0,50 0,00 -1,25 0,25 n/a
2018-09-12 -0,50 0,00 -1,25 0,25 n/a
2018-07-04 -0,50 0,00 -1,25 0,25 n/a
2018-05-02 -0,50 0,00 -1,25 0,25 n/a
2018-02-21 -0,50 0,00 -1,25 0,25 n/a
2018-01-03 -0,50 0,00 -1,25 0,25 n/a
2017-11-01 -0,50 0,00 -1,25 0,25 n/a
2017-09-13 -0,50 0,00 -1,25 0,25 n/a
2017-07-05 -0,50 0,00 -1,25 0,25 n/a
2017-05-03 -0,50 0,00 -1,25 0,25 n/a
2017-02-22 -0,50 0,00 -1,25 0,25 n/a
2016-12-28 -0,50 0,00 -1,25 0,25 n/a
2016-11-02 -0,50 0,00 -1,25 0,25 n/a
2016-09-14 -0,50 0,00 -1,25 0,25 n/a
2016-07-13 -0,50 0,00 -1,25 0,25 n/a
2016-04-27 -0,50 0,00 -1,25 0,25 n/a
2016-02-17 -0,50 -0,15 -1,25 0,25 n/a
2015-12-16 -0,35 0,00 -1,10 0,40 n/a
2015-11-04 -0,35 0,00 -1,10 0,40 n/a
2015-09-09 -0,35 0,00 -1,10 0,40 n/a
2015-07-08 -0,35 -0,10 -1,10 0,40 n/a
2015-05-06 -0,25 0,00 -1,00 0,50 n/a
2015-03-25 -0,25 -0,15 -1,00 0,50 n/a
2015-02-18 -0,10 -0,10 -0,85 0,65 n/a
2014-12-17 0,00 0,00 -0,75 0,75 n/a
2014-10-29 0,00 -0,25 -0,75 0,75 n/a
2014-09-10 0,25 0,00 -0,50 1,00 n/a
2014-07-09 0,25 -0,50 -0,50 1,00 n/a
2014-04-16 0,75 0,00 0,00 1,50 n/a
2014-02-19 0,75 0,00 0,00 1,50 n/a
2013-12-18 0,75 -0,25 0,00 1,50 n/a
2013-10-30 1,00 0,00 0,25 1,75 n/a
2013-09-11 1,00 0,00 0,25 1,75 n/a
2013-07-10 1,00 0,00 0,25 1,75 n/a
2013-04-24 1,00 0,00 0,25 1,75 n/a
2013-02-20 1,00 0,00 0,25 1,75 n/a
2012-12-19 1,00 -0,25 0,25 1,75 n/a
2012-10-31 1,25 0,00 0,50 2,00 n/a
2012-09-12 1,25 -0,25 0,50 2,00 n/a
2012-07-11 1,50 0,00 0,75 2,25 n/a
2012-04-25 1,50 0,00 0,75 2,25 n/a
2012-02-22 1,50 -0,25 0,75 2,25 n/a

*2022-06-08 Riksbankens reporänta har bytt namn till Riksbankens styrränta i syfte att få ett mer ändamålsenligt namn. Räntans funktion och syfte är oförändrad. En kompletterande likviditetsfacilitet med lättare säkerhetskrav har införts och räntan för denna är för närvarande 0,75 procentenheter högre än styrräntan.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-11-24