1982 - Bengt Dennis blir riksbankschef

Bengt Dennis

Under Bengt Dennis höjdes marginalräntan under ett par dagar 1992 till 500 procent. Den fasta växelkursen ersattes med en flytande. Dennis hanterade även en finans-och bankkris och införde Riksbankens inflationsmål.

Bengt Dennis (1930 –) föddes i Grängesberg. Han tog en magisterexamen vid Columbia University i New York och arbetade sedan för finans-, utrikes- och handelsdepartementet. År 1981 blev han chefredaktör för Dagens Nyheter, bara ett år senare utsågs han han av Olof Palme till ny riksbankschef.

I början av 1970-talet hade Bretton Woods, ett system som innebar att länders valutor knöts till guldet, brutit samman. Sammanbrottet innebar att värdet på många av världens valutor blev beroende av omvärldens förtroende. När Bengt Dennis tillträdde var den svenska penningpolitiken fortfarande under reformering. Regeringen hade bara veckor tidigare beslutat att devalvera den svenska kronan med 16 procent. Efter devalveringen fortsatte dock både inflationen och lönerna att stiga.

När de internationella finansiella systemen började avregleras ledde det till att bankerna lättare kunde låna ut större summor pengar. År 1985 avskaffades de svenska bankernas tidigare utlåningstak. Resultatet blev att belåningen ökade i de svenska hushållen och företagen. Avregleringarna och den ökade belåningen bidrog till bank- och finanskrisen under början av 1990-talet. Finanspolitiken var inte tillräckligt stram för att kunna understödja den fasta växelkursen.

Krisen kulminerade under hösten 1992 då Riksbanken höjde räntan till 500 procent för att försvara kronan. Försvaret misslyckades och kronkursen tillåts flyta.

Efter beslutet att låta kronan flyta startade arbetet med att utarbeta ett prisstabilitetsmål för penningpolitiken. Tidigt tittade Riksbanken på inflationen som mål och studerade bland annat Nya Zeeland och Kanada som tidigare infört inflationsmål. Bengt Dennis och ledningen för Riksbanken lade i januari 1993 fram förslaget att prisstabilitet skulle vara det övergripande målet för penningpolitiken

Under perioden 1991-1994 leddes Sverige av en borgerlig koalitionsregering med Carl Bildt som statsminister. Bengt Dennis avgick som riksbankschef vid årsskiftet 1993/94 och efterträddes av Urban Bäckström.