Penningpolitisk rapport, februari 2019

Konjunkturutvecklingen i Sverige och omvärlden har gått in i en fas med lägre tillväxt. Även om tillväxten dämpas är konjunkturen fortsatt stark. Förutsättningarna för att inflationen ska vara kvar nära 2 procent kommande år har inte förändrats i någon större utsträckning. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,25 procent. Liksom i december indikerar prognosen att räntan höjs igen under andra halvåret 2019, under förutsättning att konjunktur- och inflationsutsikterna står sig.

Uppdaterad 2019-02-13

Ingves om det penningpolitiska beslutet, februari 2019

Presskonferens om det penningpolitiska beslutet, februari 2019