Beslutet i korthet

Styrräntan lämnas oförändrad på 4 procent. Den kan troligen sänkas tidigare än vad som indikerades i november.

Inflationen har fortsatt att sjunka, men det finns risk för bakslag.

Avmattningen i den svenska ekonomin fortsätter och arbetsmarknaden försvagas.

Styrränta

4,00%

Gäller från den 7 februari 2024

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare