Direktionens möte 2 december

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Ändringar i finansiell risk- och investeringspolicy med tillhörande regler

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Annika Odelros

4. Regel för Riksbankens penningpolitiska likviditetshantering

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Per Åsberg Sommar

5. Policy om penningtvätt

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Anna Wilbe

6. Policy för korrespondentkonton i svenska kronor hos Riksbanken

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Joanna Gerwin

7. Etiska regler

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Anna Wilbe

8. Investeringsärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Marianne Olsson

9. Rapporter

Rapport från ledningsgruppen

Anmärkning: Information
Föredragande: Anders Vredin

Övriga rapporter

Anmärkning: Information

10. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Henrik Jönsson

11. Övrigt

12. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-12-12