Direktionens möte 16 december 2020

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Cecilia Skingsley

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Cecilia Skingsley

3. Verksamhetsplan och budget 2021

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Pether Burvall och Magnus Eklund

4. Hållbarhetsstrategi

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Marianne Nessén

5. Revisionsplan 2021

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Simon Rörborn

6. Möteskalendern 2021

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

7. Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter

8. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-02-08