Riksbanksfullmäktiges möte 9 februari 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 15 december 2017

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Framställning till riksdagen – Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2017 med mera

Handling bifogas
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Mithra Sundberg, Anders Herjevik, Canan Jeppsson

5. Framställning till riksdagen – Ekonomipriset

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eric Frieberg

6. Ändringar i Riksbankens arbetsordning

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

7. Anställningsvillkor för direktionens ledamöter

Handlingar bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

8. Direktionens rapporter

 • Penningpolitisk rapport december 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Cecilia Skingsley

 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson

 • Sedelupphandling
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mårten Gomér

 • Statusrapport Riksbanken 350 år
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson, Tommy Persson

 • Direktionens remissyttrande – Finansinspektionens pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-02-06