Riksbanksfullmäktiges möte 9 februari 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 15 december 2017

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Susanne Eberstein

4. Framställning till riksdagen – Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2017 med mera

Handling bifogas
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Mithra Sundberg, Anders Herjevik, Canan Jeppsson

5. Framställning till riksdagen – Ekonomipriset

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eric Frieberg

6. Ändringar i Riksbankens arbetsordning

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

7. Anställningsvillkor för direktionens ledamöter

Handlingar bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

8. Direktionens rapporter

 • Penningpolitisk rapport december 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Cecilia Skingsley

 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson

 • Sedelupphandling
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mårten Gomér

 • Statusrapport Riksbanken 350 år
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson, Tommy Persson

 • Direktionens remissyttrande – Finansinspektionens pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-02-06