Kalender 2019

 • Januari
  • 9 jan 2019
   Penningpolitiskt protokoll publiceras ons 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 15 jan 2019
   af Jochnick: Ekonomiska utsikter för Sverige 2019 tis 14:15
  • 16 jan 2019
   Skingsley: Utvecklingen på betalningsmarknaden ons 09:45
  • 22 jan 2019
   Skingsley: World Economic Forum tisdag - fredag
  • 25 jan 2019
   Direktionen sammanträder fre 09:00
  • 28 jan 2019
   af Jochnick: Vad händer med räntan? mån 12:30 | Publiceras på webbplatsen 12:30
  • 29 jan 2019
   Ingves: The future of finance at fintech time: New opportunities, new risks, new challenges tisdag
  • 29 jan 2019
   Flodén: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik tis 09:30
 • Februari
  • 5 feb 2019
   Öppen utfrågning om finansiell stabilitet tis 09:00
  • 5 feb 2019
   af Jochnick: Banking Union – an option for Sweden and Denmark? tis 11:15
  • 6 feb 2019
   Direktionen sammanträder ons 09:00
  • 8 feb 2019
   Riksbanksfullmäktige sammanträder fre 13:00
  • 12 feb 2019
   Penningpolitiskt möte nr 1 tis 09:00
  • 13 feb 2019
   Penningpolitisk rapport februari 2019 publiceras ons 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 13 feb 2019
   Presskonferens om penningpolitiskt beslut ons 11:00 | Publiceras på webbplatsen 11:00
  • 14 feb 2019
   Direktionen sammanträder tor 09:00
  • 14 feb 2019
   Ingves: Information om e-kronaprojektet tor 10:30
  • 15 feb 2019
   Riksbanksfullmäktige sammanträder fre 13:00
  • 19 feb 2019
   Ingves: Besöker New York tis 12:30
  • 20 feb 2019
   Flodén: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik ons 12:00
  • 21 feb 2019
   Pressträff om IMF:s utvärdering av den svenska ekonomin tor 13:00
  • 22 feb 2019
   Ingves: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik fre 08:30
  • 22 feb 2019
   Penningpolitiskt protokoll publiceras fre 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 25 feb 2019
   Ingves: The Economy - According to Stefan Ingves mån 18:15
 • Mars
  • 5 mar 2019
   Skingsley: E-krona – Vad är det och vad är den tänkt att åstadkomma? tis 08:30
  • 6 mar 2019
   Direktionen sammanträder ons 09:00
  • 7 mar 2019
   Flodén: Besöker Borås och Göteborg torsdag - fredag
  • 7 mar 2019
   Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken tor 09:00
  • 11 mar 2019
   Ohlsson: Besöker Halmstad och Varberg måndag - tisdag
  • 14 mar 2019
   Ohlsson: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik tor 17:00
  • 19 mar 2019
   Skingsley: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik tis 14:00
  • 22 mar 2019
   Möte i Betalningsrådet fre 09:30
  • 26 mar 2019
   Direktionen sammanträder tis 09:00
  • 26 mar 2019
   Riksbankens företagsundersökning, mars 2019 tis 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 26 mar 2019
   Skingsley: Digitaliseringens effekter på ekonomin tis 12:00 | Publiceras på webbplatsen 12:00
  • 27 mar 2019
   Report: Account of Monetary Policy in 2018 ons 09:30
  • 27 mar 2019
   Rapporten Redogörelse för penningpolitiken 2018 ons 09:30
  • 27 mar 2019
   Ingves: Aktuellt kring svensk ekonomi ons 18:00
  • 28 mar 2019
   Skingsley: Addressing the impact of Brexit tor 16:45
  • 29 mar 2019
   Riksbanksfullmäktige sammanträder fre 13:00
 • April
  • 8 apr 2019
   Flodén: Riksbank’s perspective on the mortgage market and financial stability mån 16:30
  • 9 apr 2019
   Jansson: Föredragning om IMF och Världsbanksgruppens vår- och årsmöten tis 11:00
  • 9 apr 2019
   Ohlsson: Inflationsmålet – riktmärke för pris- och lönebildningen tis 14:05
  • 10 apr 2019
   Ohlsson: Hushållens skuldsättning och konjunkturläget ons 10:45
  • 11 apr 2019
   Ingves, Skingsley och Jansson deltar vid IMF:s vårmöte torsdag - fredag
  • 12 apr 2019
   Flodén: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik fre 11:15
  • 16 apr 2019
   Direktionen sammanträder tis 09:00
  • 24 apr 2019
   Penningpolitiskt möte nr 2 ons 09:00
  • 25 apr 2019
   Penningpolitisk rapport april 2019 publiceras tor 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 25 apr 2019
   Presskonferens om penningpolitiskt beslut tor 11:00 | Publiceras på webbplatsen 11:00
 • Maj
  • 2 maj 2019
   Öppen utfrågning om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2018 tor 10:00 - 12:00 | Publiceras på webbplatsen 10:00
  • 2 maj 2019
   Konferensen ”Global Economies at the Crossroads: Growing Together While Growing Apart?" tor 12:00 - fre 17:00
  • 7 maj 2019
   Penningpolitiskt protokoll publiceras tis 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 7 maj 2019
   Ingves: Långsiktiga trender - viktiga pusselbitar i den penningpolitiska analysen tis 12:15 | Publiceras på webbplatsen 12:15
  • 8 maj 2019
   Direktionen sammanträder ons 09:00
  • 8 maj 2019
   af Jochnick: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik ons 14:40
  • 9 maj 2019
   Öppet forum: En bostadsmarknad i balans – vilka åtgärder krävs? tor 08:00
  • 10 maj 2019
   af Jochnick: En betalmarknad i förändring fre 11:10
  • 10 maj 2019
   Riksbanksfullmäktige sammanträder fre 13:00
  • 13 maj 2019
   Ohlsson: Underliggande inflation – på gott och ont mån 12:30 | Publiceras på webbplatsen 12:30

   Vice riksbankschef Henry Ohlsson håller tal om underliggande inflation hos Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF).

   Läs mer på Sveriges Finansanalytikers Förenings hemsida.

   Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23
   Arrangör: Sveriges Finansanalytikers Förening
  • 14 maj 2019
   Ingves: Penningpolitik, ränteläget och framtidsutsikter för svensk ekonomi tis 10:40
  • 15 maj 2019
   af Jochnick: Utvecklingen på betalmarknaden ons 12:00
  • 16 maj 2019
   Ingves: Payment market in transition and challenges to the Riksbank operational framework tor 12:45 | Publiceras på webbplatsen 12:45
  • 16 maj 2019
   Flodén: Deltar i Tjeckiska nationalbankens jubileumskonferens tor 14:30
  • 20 maj 2019
   Direktionen sammanträder mån 09:00
  • 20 maj 2019
   Skingsley: Substitute or complement? – The e-krona versus cash mån 13:05
  • 21 maj 2019
   Flodén: The development on the payment market in Sweden tis 09:00
  • 21 maj 2019
   Ohlsson: The new financial world order - The case for central banks and e-money tis 16:00
  • 22 maj 2019
   Finansiell stabilitet 2019:1 publiceras ons 08:30 | Publiceras på webbplatsen 08:30
  • 22 maj 2019
   Presskonferens om finansiell stabilitet ons 10:00 | Publiceras på webbplatsen 10:00
  • 23 maj 2019
   Skingsley: How to open up a central bank - and why stay open tor 11:30
  • 23 maj 2019
   INSTÄLLT Ingves: Tomorrow’s monetary policy. Independence of central banks in Sweden and in Ukraine tor 14:30
  • 24 maj 2019
   Skingsley: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik fre 12:00
 • Juni
  • 4 jun 2019
   Direktionen sammanträder tis 10:00
  • 7 jun 2019
   Ingves: Global Bank Regulation: Mission Accomplished? fre 12:15
  • 10 jun 2019
   Finansiella stabilitetsrådet mån 09:00
  • 10 jun 2019
   Direktionen sammanträder mån 13:00
  • 12 jun 2019
   Flodén: Ska Riksbankens betalningssystem ha öppet dygnet runt? ons 08:00
  • 17 jun 2019
   Riksbanksfullmäktige sammanträder mån 13:00
  • 18 jun 2019
   Riksbankens företagsundersökning, maj 2019 tis 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 19 jun 2019
   Jansson: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik ons 12:00
  • 20 jun 2019
   Flodén: Management of International Reserves tor 11:30
  • 21 jun 2019
   Årlig makrotillsynskonferens fredag - lördag
  • 25 jun 2019
   Direktionen sammanträder tis 09:00
 • Juli
  • 2 jul 2019
   Penningpolitiskt möte nr 3 tis 09:00
  • 3 jul 2019
   Flodén & Ohlsson deltar i Almedalsveckan onsdag - torsdag
  • 3 jul 2019
   Penningpolitisk rapport juli 2019 publiceras ons 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 3 jul 2019
   Presskonferens om penningpolitiskt beslut ons 11:00 | Publiceras på webbplatsen 11:00
  • 6 jul 2019
   Ingves: Should we be worried about currencies? lör 10:10
  • 12 jul 2019
   Penningpolitiskt protokoll publiceras fre 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
 • Augusti
  • 20 aug 2019
   af Jochnick: Cyberrisker i fokus – Hur kan vi stärka finansmarknadens beredskap? tis 15:30 | Publiceras på webbplatsen 15:30
  • 22 aug 2019
   Ingves: Jackson Hole Economic Policy Symposium torsdag - lördag
  • 28 aug 2019
   Direktionen sammanträder ons 09:00
  • 30 aug 2019
   Riksbanksfullmäktige sammanträder fre 13:00
 • September
  • 4 sep 2019
   Penningpolitiskt möte nr 4 ons 09:00
  • 5 sep 2019
   Penningpolitisk rapport september 2019 publiceras tor 09:30
  • 5 sep 2019
   Presskonferens om penningpolitiskt beslut tor 11:00 | Publiceras på webbplatsen 11:00
  • 10 sep 2019
   Ingves: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik tis 13:30 - 14:30
  • 11 sep 2019
   (INSTÄLLT) Skingsley: Central Bank Digital Currencies ons 09:15 - 10:45
  • 12 sep 2019
   (INSTÄLLT) Flodén: Central Bank Digital Currencies tor 14:00
  • 17 sep 2019
   Penningpolitiskt protokoll publiceras tis 09:30
  • 18 sep 2019
   Ingves: Bostadsmarknadens utmaningar – att väga idag mot imorgon ons 14:00 | Publiceras på webbplatsen 14:00
  • 19 sep 2019
   Flodén: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik tor 09:00
  • 20 sep 2019
   Jansson: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik fre 08:30
  • 24 sep 2019
   Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken tis 09:30
  • 25 sep 2019
   Flodén: Riksbanken ur ett totalförsvarsperspektiv ons 15:10
  • 27 sep 2019
   Flodén: Samhällsekonomi och digitalisering fre 11:40
  • 30 sep 2019
   Direktionen sammanträder mån 09:00
  • 30 sep 2019
   Ohlsson: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik mån 13:00
 • Oktober
  • 3 okt 2019
   Ohlsson: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik tor 10:10
  • 3 okt 2019
   Ingves: Digital Currencies, Cross-Border Payments tor 13:00
  • 3 okt 2019
   Skingsley: Digitalisering och penningpolitik tor 13:05
  • 4 okt 2019
   Jansson: Från noll till minus: Vad får det för konsekvenser? fre 08:45
  • 4 okt 2019
   Riksbanksfullmäktige sammanträder fre 13:00
  • 14 okt 2019
   Direktionen sammanträder mån 09:00
  • 14 okt 2019
   Samtal om årets ekonomipris mån 17:30 - mån 19:00
  • 15 okt 2019
   Ingves: Swedish monetary policy experiences after the global financial crisis: What lessons are there for other countries? tis 11:15 | Publiceras på webbplatsen 12:15
  • 16 okt 2019
   Ingves: The Future of Money in the Digital Age ons 16:00
  • 17 okt 2019
   Ingves och Jansson deltar i IMF:s och Världsbankens årsmöte torsdag - lördag
  • 23 okt 2019
   Penningpolitiskt möte nr 5 ons 09:00
  • 24 okt 2019
   Penningpolitisk rapport oktober 2019 publiceras tor 09:30
  • 24 okt 2019
   Presskonferens om penningpolitiskt beslut tor 11:00 | Publiceras på webbplatsen 11:00
  • 25 okt 2019
   Ohlsson: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik fre 09:55
  • 25 okt 2019
   Flodén: Regional dimension: There is life beyond eurozone, isn't there? fre 14:25
  • 26 okt 2019
   Riksbanksdagen lör 09:00 - 17:00
 • November
  • 1 nov 2019
   Ingves: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik fre 11:30
  • 5 nov 2019
   Penningpolitiskt protokoll publiceras tis 09:30
  • 5 nov 2019
   Ingves: Riksbankens syn på dagens och framtidens betalningssystem tis 15:20 | Publiceras på webbplatsen 15:20
  • 6 nov 2019
   Direktionen sammanträder ons 09:00
  • 7 nov 2019
   Så betalar svenskarna 2019 publiceras tor 09:00 | Publiceras på webbplatsen 09:00
  • 7 nov 2019
   Pressträff om Så betalar svenskarna 2019 tor 09:30
  • 7 nov 2019
   Skingsley: Samtal om världsekonomin tor 17:00
  • 8 nov 2019
   Presskonferens med anledning av ny direktionsledamot fre 10:30 | Publiceras på webbplatsen 10:30
  • 8 nov 2019
   Riksbanksfullmäktige sammanträder fre 13:00
  • 13 nov 2019
   Flodén: Penningpolitiken i en föränderlig värld ons 11:00 | Publiceras på webbplatsen 11:00
  • 14 nov 2019
   Betalningsrådet tor 09:30
  • 14 nov 2019
   Flodén: Riksbankens roll i samhällsekonomin tor 09:30
  • 14 nov 2019
   Ohlsson: E-krona – konsekvenser och utmaningar tor 10:00
  • 18 nov 2019
   Direktionen sammanträder mån 09:00
  • 20 nov 2019
   Finansiell stabilitet 2019:2 publiceras ons 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 20 nov 2019
   Presskonferens om finansiell stabilitet ons 11:00 | Publiceras på webbplatsen 11:00
  • 22 nov 2019
   Ohlsson: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik fre 08:00
  • 22 nov 2019
   Jansson: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik fre 10:05
  • 26 nov 2019
   Skingsley: Utvecklingen på betalningsmarknaden tis 08:30
  • 26 nov 2019
   Ohlsson: Utvecklingen på betalningsmarknaden tis 12:10
  • 28 nov 2019
   Konferens om cybersäkerhet i finanssektorn tor 09:00 - 17:00
 • December
  • 2 dec 2019
   Direktionen sammanträder mån 09:00
  • 2 dec 2019
   Resultaten av Riksbankens finansmarknadsenkät publiceras mån 10:30 | Publiceras på webbplatsen 10:30
  • 3 dec 2019
   Jansson: En ränteduvas och inflationshöks betraktelser tis 14:30 | Publiceras på webbplatsen 14:30
  • 5 dec 2019
   Vredin: Vad är Riksbankens uppgift? tor 08:00
  • 5 dec 2019
   Flodén: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik tor 08:40
  • 6 dec 2019
   Finansiella stabilitetsrådet fre 09:00
  • 6 dec 2019
   Riksbankens företagsundersökning, november 2019 fre 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 12 dec 2019
   Direktionen sammanträder tor 09:00
  • 16 dec 2019
   Riksbanksfullmäktige sammanträder mån 13:00
  • 18 dec 2019
   Penningpolitiskt möte nr 6 ons 09:00
  • 19 dec 2019
   Penningpolitisk rapport december 2019 publiceras tor 09:30