Ny kommitté för den skandinaviska valutamarknaden

Nyhet En skandinavisk FX-kommitté (Foreign Exchange) har skapats. Kommittén är ett forum för de skandinaviska centralbankerna och privata aktörer att träffas regelbundet och diskutera frågor relaterade till valutamarknadens funktionssätt. Det första konstituerande mötet kommer att hållas på Riksbanken den 4 juni 2018.

I maj 2017 lanserades en global uppförandekod för valutamarknaden (FX Global Code). Riksbanken intygade i november 2017 att vi liksom flera andra aktörer på valutamarknaden följer kodens principer rörande etik, styrning, informationsdelning, exekvering, riskhantering och regelefterlevnad samt avveckling.

Riksbanken deltar i den globala FX-kommittén som ansvarar för att förvalta koden. Inom ramen för denna etableras nu en skandinavisk FX-kommitté, som ska behandla frågor rörande uppförandekoden och diskutera den skandinaviska valutamarknadens funktionssätt.

Medlemmar i kommittén är representanter från Sveriges riksbank, Norges Bank, Danmarks Nationalbank och privata aktörer som har en viktig roll för den skandinaviska valutamarknaden.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-05-31