Valutakurser publiceras senare på dagen med ECB som ny källa

Nyhet Flera förändringar kommer att ske när det gäller Riksbankens webbtjänst ”Sök räntor och valutakurser”. För valutakurserna kommer ECB (Europeiska centralbanken) att bli ny källa och på grund av det kommer nya noteringar för valutakurserna att finnas tillgängliga via webbplatsen senare än i dag. Ny tid för publicering blir cirka kl. 16.15, alla svenska bankdagar. Dessutom är ett nytt API (Application Programming Interface) och ett nytt webbformulär för valutakurserna och räntorna under utveckling. Riksbanken planerar att genomföra förändringarna under november/december 2023.

Ny källa och ny publiceringstid för valutakurserna

Riksbanken har beslutat att börja publicera valutakurser fastställda av ECB istället för som tidigare, valutakurser fastställda av Nasdaq. De flesta andra centralbanker inom EU använder sig av ECB:s publicerade valutakurser och Riksbanken anser att det är ett bättre alternativ att använda dessa för att upprätthålla kontinuitet och kvalitet kring beräkning och publicering. I och med detta kommer nya noteringar för valutakurserna att finnas tillgängliga via Riksbankens webbplats senare än i dag, cirka kl. 16.15 alla svenska bankdagar, istället för som tidigare cirka kl. 12.10. Riksbanken planerar att genomföra förändringarna under november/december 2023.

Läs mer: Frågor och svar om ECB som källa för valutakurserna och ny publiceringstid 

Nytt API för räntor och valutakurser under utveckling

Riksbanken utvecklar också ett nytt och modernare API i syfte att förenkla för användare som automatiserat vill hämta räntor och valutakurser från Riksbanken. Sedan i våras finns det en betaversion av ett nytt REST API tillgängligt. Riksbankens gamla SOAP API kommer att avvecklas. Riksbanken planerar att gå över till REST API:et under november/december 2023. Det gamla SOAP API:et kommer därefter att avvecklas efter en övergångsperiod om cirka 6 månader.

Läs mer: Hämta räntor och valutakurser via REST API – betaversion

Nytt webbformulär för räntor och valutakurser under utveckling

Det pågår även ett arbete med att förbättra webbformuläret och den sökfunktion som finns på webbplatsen. Förhoppningen är att det ska bli enklare för användare att söka fram valutakurser och räntor. Det nya webbformuläret kommer att lanseras i samband med att det nya API:et lanseras.  

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-10-05