Penningpolitiska rapporter och uppdateringar

Direktionen har normalt sett åtta penningpolitiska möten per år då man fattar beslut om penningpolitiken. I samband med vartannat möte, fyra gånger per år, publiceras en penningpolitisk rapport och vid övriga fyra möten publiceras ett kortare underlag, en penningpolitisk uppdatering.

Penningpolitiska rapporter och uppdateringar

I samband med vartannat penningpolitiskt möte, fyra gånger per år, publiceras en penningpolitisk rapport som samman­fattar de underlag som ligger till grund för det penningpolitiska beslutet och prognoser som sträcker sig tre år framåt i tiden. Vid övriga fyra möten publiceras inga nya prognoser. En bedömning av hur ny information påverkar utsikterna för konjunkturen, inflationen och penningpolitiken och en motivering till direktionens penningpolitiska beslut återges vid dessa tillfällen i ett kortare underlag, en penningpolitisk uppdatering.

Publiceringsdatum för räntebeslut 2024

Datum för när direktionens penningpolitiska beslut inklusive beslut om styrräntan publiceras tillsammans med penningpolitisk rapport eller penningpolitisk uppdatering.

  • 2024-02-01 (uppdatering)
  • 2024-03-27 (rapport)
  • 2024-05-08 (uppdatering)
  • 2024-06-27 (rapport)
  • 2024-08-20 (uppdatering)
  • 2024-09-25 (rapport)
  • 2024-11-07 (uppdatering)
  • 2024-12-19 (rapport)
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-04-26