Penningpolitisk rapport

Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras fem gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbankens direktion gjort när man kommit fram till vad som är en lämplig penningpolitik.

Om den penningpolitiska rapporten

Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras fem gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbankens direktion gjort när man kommit fram till vad som är en lämplig penningpolitik. Rapporten innehåller även en beskrivning av de framtida inflations- och konjunkturutsikterna baserat på den ränteprognos som direktionen för närvarande anser ger en väl avvägd penningpolitik. Varje rapport består också av en beskrivning av den nya information som inkommit sedan föregående rapport samt en bedömning av hur Riksbanken ser på det ekonomiska nuläget. Syftet med den penningpolitiska rapporten är att ta fram underlag för de penningpolitiska besluten och att sprida kunskap om de bedömningar som Riksbanken gör.

Dagen efter ett penningpolitiskt möte publiceras även ett penningpolitiskt beslutsdokument. Av dokumentet framgår vad Riksbanken har beslutat om penningpolitiken och vilka skälen för beslutet är.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-04-26