1835 - De första moderna sedlarna

En av de första moderna sedlarna

Sverige fick sina första sedlar av modernt utseende. De trycktes på färgat paper, hade liggande format och pryddes av figurer och andra utsmyckningar.

År 1834 blev 1 riksdaler specie satt till 2 2/3 riksdaler banco eller 4 riksdaler riksgäld. På dessa sedlar angavs alla tre värdena, så att ingen skulle bli lurad. Riksgäldssedlarna drogs in 1836 och avskaffades 1846.