2008 - Global finanskris

Exteriör från Lehman Brothers kontor

När den amerikanska investeringsbanken Lehman Brothers gick omkull ledde det till en global finanskris, den värsta sedan 1930-talets depression.. Sverige klarade sig förhållandevis bra.

De problem som sub prime-lånen (värdepapper med säkerhet i bostäder) skapade på den amerikanska marknaden ledde till att bankirfirman Lehman Brothers gick omkull. Det utlöste en internationell finanskris som i sin tur orsakade en svår depression. Sverige klarade sig förhållandevis lindrigt undan, mycket tack vare de åtgärder som vidtagits i spåren av 1990-talskrisen.

Läs mer om finanskriser i Finanskris reds ut och Börskrasch på Wall Street.