2006 - Stefan Ingves blir riksbankschef

Riksbankschef Stefan Ingves

Ingves var riksbankschef när direktionen tog det historiska beslutet att sänka reporäntan till noll 2014 för att sedan införa minusränta under 2015.

Stefan Ingves är född 1953 i Åbo i Finland. Han växte upp i Närpes i Finland och som sjuttonåring valde han att flytta till USA. 1984 disputerade han i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

2005 utsågs Ingves till riksbankchef med en mandatperiod på sex år från den 1 januari 2006. 2011 förlängdes Ingves mandat med ytterligare en sexårsperiod och sedan med ytterligare fem år från den 1 januari 2018.

När Ingves tillträde som riksbankchef 2006 hade han en gedigen karriär bakom sig. Han hade bland annat varit finansråd och chef vid Finansdepartementet, vice riksbankschef samt chef för avdelningen för monetära och finansiella system vid Internationella valutafonden.

Ingves var även generaldirektör för Bankstödsnämnden, också kallad Bankakuten, från starten 1993. Bankstödsnämnden var en myndighet som grundades för att stötta regeringen i hanteringen av effekterna av finanskrisen 1990–1994.

En annan utmaning var den globala finanskrisen 2008. Sverige anses ha klarat krisen relativt bra, främst tack vare en välskött ekonomi och ett välkapitaliserat banksystem, men också tack vare de stödåtgärder som Riksbanken tillsammans med andra myndigheter vidtog.

Ingves var riksbankschef när direktionen fattade det historiska beslutet att sänka reporäntan till noll 2014 för att sedan införa minusränta under 2015. Den expansiva penningpolitiken syftade till att få inflationen att stiga mot inflationsmålet på 2 procent. Den expansiva penningpolitiken bedöms ha varit en bidragande orsak till att tillväxten i Sverige har hållits på goda nivåer trots den svaga utvecklingen i omvärlden.

Stefan Ingves har under sin tid som riksbankschef åtkommande lyft frågan om den ohållbara utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden som en av de allvarligaste riskerna för den svenska ekonomin. Problemen på bostadsmarknaden, har Ingves ofta poängterat, beror i grunden på faktorer som inte är kopplade till penningpolitik, det är andra reformer inom andra politikområden som behövs, till exempel en översyn av skattesystemet, så att hushållens incitament att skuldsätta sig minskar.

Under sina år som riksbankschef har Ingves även hanterat det historiska sedel- och myntutbytet 2015-2016, då samtliga sedlar och mynt utom 10-kronan byttes ut och Sverige fick en ny sedelvalör, 200-kronorssedeln samt en ny 2-krona.

Under sina år som riksbankchef har Ingves engagerat sig i det internationella samarbetet bland annat som ordförande i Europeiska systemrisknämndens, ESRB, rådgivande tekniska kommitté, ATC, och som ordförande i Baselkommittén för banktillsyn vid Bank for International Settlements, BIS.