Direktionens möte 13 december 2018

Ärende

1. Sammanträdet öppnas 

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Strategisk plan 2019-2022 samt verksamhetsplan och budget 2019

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Pether Burvall

4. Complianceplan 2019

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Anna Wilbe

5. Dataskyddsplan 2019 

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Johan Hultgren

6. Revisionsplan 2019

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Simon Rörborn

7. Direktionens möteskalender 2019

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

8. Ekonomipriset, tilläggsbidrag

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eric Frieberg

9. Civilt försvar 

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Emil Brodin

10. Penningpolitisk rapport 

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Jesper Hansson

11. Rapporter

  • Rapport från ledningsgruppen
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Anders Vredin
  • Övriga rapporter
    Anmärkning: Information

12. Ärenden för information till fullmäktige 

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

13. Övrigt

14. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-12-27