Direktionen

Riksbanken leds av en direktion som för närvarande består av sex ledamöter. Enligt riksbankslagen som gäller från den 1 januari 2023 ska direktionen bestå av fem ledamöter, men fram till utgången av 2028 får direktionen dock bestå av sex ledamöter. De utses av riksbanksfullmäktige som i sin tur väljs av riksdagen. Tillsammans ansvarar de för bankens verksamhet.

Direktionsledamöterna utses för mandatperioder på 5 eller 6 år enligt ett rullande schema. En av ledamöterna utses till riksbankschef och är ordförande i direktionen. En av ledamöterna är förste vice riksbankschef och övriga är vice riksbankschefer.

Direktionen möts normalt varannan torsdag och fattar då gemensamma beslut. Minst tre av ledamöterna måste vara närvarande för att kunna fatta beslut. Ordföranden har utslagsröst. Ett ärende som kräver ett snabbt beslut får avgöras av bara två ledamöter om de är överens.

Även fullmäktiges ordförande och vice ordförande får närvara vid direktionens sammanträden. De har rätt att yttra sig, men för att inte äventyra Riksbankens självständighet får de inte lämna förslag eller rösta.

Direktionen beslutar om räntan

Fem gånger om året har direktionen ett så kallat penningpolitiskt möte. Då beslutar ledamöterna om styrräntan. Hur de resonerat och röstat vid mötet offentliggörs i ett protokoll ungefär tio dagar efter mötet. Beslutet om räntan är ett majoritetsbeslut med utslagsröst för riksbankschefen. Om någon av ledamöterna haft en annan uppfattning så framgår det i protokollet.

Riksbanken ska regelbundet eller på begäran lämna en redogörelse till riksdagens finansutskott om den penningpolitiska verksamheten.

Kommande förändringar i direktionen

Direktionsledamöter

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-03-27