Direktionens ledamöter

Direktionens ledamöter 2020

Namn

Titel

Mandatperiod

Anna Breman

Vice riksbankschef

2019-12-01 till 2025-11-31

Stefan Ingves

Ordförande, riksbankschef

2012-01-01 till 2017-12-31 förlängt mandat till 2022-12-31

Per Jansson

Vice riksbankschef

2016-12-31 till 2021-12-31

Martin Flodén

Vice riksbankschef

2018-05-22 till 2024-05-21

Henry Ohlsson

Vice riksbankschef

2015-01-12 till 2021-01-12

Cecilia Skingsley

Förste vice riksbankschef

2013-05-22 till 2019-05-21 förlängt mandat till 2025-05-21

Direktionens ledamöter 2019

Namn

Titel

Mandatperiod

Anna Breman

Vice riksbankschef

2019-12-01 till 2025-11-31

Stefan Ingves

Ordförande, riksbankschef

2012-01-01 till 2017-12-31 förlängt mandat till 2022-12-31

Per Jansson

Vice riksbankschef

2016-12-31 till 2021-12-31

Martin Flodén

Vice riksbankschef

2018-05-22 till 2024-05-21

Henry Ohlsson

Vice riksbankschef

2015-01-12 till 2021-01-12

Cecilia Skingsley

Vice riksbankschef

2013-05-22 till 2019-05-21 förlängt mandat till 2025-05-21

Kerstin af Jochnick

Förste vice riksbankschef

2012-01-01 till 2017-12-31 förlängt mandat till 2023-12-31. Avgick 2019-09-30.

Direktionens ledamöter 2018

Namn

Titel

Mandatperiod

Stefan Ingves

Ordförande, riksbankschef

2012-01-01 till 2017-12-31 förlängt mandat till 2022-12-31

Kerstin af Jochnick

Förste vice riksbankschef

2012-01-01 till 2017-12-31 förlängt mandat till 2023-12-31

Per Jansson

Vice riksbankschef

2016-12-31 till 2021-12-31

Martin Flodén

Vice riksbankschef

2013-05-11 till 2018-05-21 förlängt mandat till 2024-05-21

Henry Ohlsson

Vice riksbankschef

2015-01-12 till 2021-01-12

Cecilia Skingsley

Vice riksbankschef

2013-05-22 till 2019-05-21

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-02-20