Direktionens möte 12 december

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Ändringar i Riksbankens instruktion

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eric Frieberg

4. Verksamhetsplan och budget 2020

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Pether Burvall

5. Riskenhetens verksamhetsplan 2020

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Annika Odelros

6. Dataskyddsplan 2020

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Johan Hultgren

7. Complianceplan 2020

Anmärkning:Beslut
Föredragande: Anna Wilbe

8. Revisionsplan 2020 

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Nilsson

9. Redaktör för tidskriften Penning- och valutapolitik

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

10. Tillhandahållande av referensränta 

Anmärkning: Beslut (Omedelbar justering)
Föredragande: Amelie Stierna

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-12-20