Frågor och svar SOAP API

Riksbanken har utvecklat ett nytt REST API för räntor och valutakurser. Det gamla SOAP API:et kommer att avvecklas den 27 maj 2024.

SOAP API:ET KOMMER ATT AVVECKLAS

Riksbankens utgående SOAP API för räntor och valutakurser finns tillgängligt under en övergångsperiod i syfte att användare ska ha tid på sig att uppdatera sina befintliga integrationer. Den 27 maj 2024 avvecklas SOAP API:et. Riksbanken rekommenderar i och med detta att inte sätta upp nya integrationer mot detta SOAP API.

Varför byter Riksbanken API från SOAP till REST?

Riksbanken moderniserar och byter teknisk plattform för underliggande API. I samband med detta byter vi också till ett REST API som är modernare, lättare att använda och mer framtidssäkert. Det är samma data som exponeras som tidigare.

Vad behöver jag göra om jag idag har en integration mot Riksbankens utgående SOAP API?

Du behöver planera in en övergång till det nya REST API:et eftersom SOAP API:et kommer att avvecklas. 

På sidan "Frågor och svar om REST API:et för räntor och valutakurser", hittar du information om hur du använder det nya API:et.

Efter den 30/11 2020 går det inte att få fram månads- årsgenomsnitt för innevarande period via metod "getMonthlyAverageExchangeRates"?

Riksbanken har ändrat getAnnualAverageExchangeRates. Tidigare gick det att få ut ett medelvärde för en period som inte var slut (innevarande period). Tidigare gick det att få fram ett genomsnitt under vilken dag som helst på året.
Anledning till ändringen är att API-användare inte kunde veta när en period/ett resultat var fastslaget. Månads- och årsgenomsnitt för innevarande period beräknas därför nu den sista bankdagen i månaden eller året kl. 12:05, det vill säga efter dagens publicering.

Vilka versioner av kommunikationsprotokollet TLS stöds av webbtjänsten?

Vid krypterad anslutning kräver webbtjänsten TLS version 1.2. De äldre versionerna TLS version 1.0 och TLS version 1.1  stängde Riksbanken sitt stöd för den 4 april 2019. Stöd för TLS version 1.3 planeras.

Vilken version av SOAP-protokollet stödjs?

Från den 20 november 2019 stödjer Riksbankens API endast SOAP 1.2.

Exempel på ettn http-anrop med:

POST http://swea.riksbank.se:80/sweaWS/services/SweaWebServiceHttpSoap12Endpoint HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Content-Type: application/soap+xml;charset=UTF-8;action="urn:getInterestAndExchangeRates"
Content-Length: 812
Host: swea.riksbank.se:80
Proxy-Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsd="http://swea.riksbank.se/xsd">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <xsd:getInterestAndExchangeRates>
           :
      </xsd:getInterestAndExchangeRates>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>


Parametrar för getInterestAndExchangeRates

<xsd:getInterestAndExchangeRates>
        <searchRequestParameters>
            <aggregateMethod>D</aggregateMethod>
            <datefrom>2019-10-01</datefrom>
            <dateto>2019-10-04</dateto>
            <languageid>en</languageid>
            <min>false</min>
            <avg>false</avg>
            <max>true</max>
            <ultimo>false</ultimo>
            <!--1 or more repetitions:-->
            <searchGroupSeries>
                <groupid>130</groupid>
                <seriesid>SEKCADPMI</seriesid>
                </searchGroupSeries>
                </searchRequestParameters>
</xsd:getInterestAndExchangeRates>


Måste man ange källa när man sprider statistiken vidare?

Ja, du måste alltid ange att Sveriges riksbank är källan ("Källa: Sveriges riksbank").

Om man själv har bearbetat statistik från Riksbankens webbplats, ska man ange källa då också?

Nej, i sådana fall får man inte ange Sveriges riksbank som källa.

Får jag använda API:et i kommersiellt syfte?

Ja, det får du. Riksbankens statistikdatabas är fritt tillgänglig utan avgift och får fritt bearbetas och vidareutnyttjas utan att något särskilt medgivande eller avtal krävs.

Är det något jag inte får göra med API:et?

Du får inte använda API:et för att sprida skadlig kod. Du får inte heller presentera den tjänst som du utvecklat som ett "officiellt samarbete" eller "partnerskap" med Riksbanken.

Hur får jag meddelanden om nya versioner av API:t?

Nya versioner aviseras på Riksbankens webbplats.

Frågor om Riksbankens webbtjänst för räntor och valutakurser

E-post: API@riksbank.se

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-11-27