Hämta räntor och valutakurser via API (SOAP)

Riksbanken tillhandahåller ett API (Application Programming Interface) i form av en SOAP-baserad webbtjänst (web service) som gör det möjligt att automatiserat hämta uppgifter om räntor och valutakurser. Här finns information om Riksbankens webbtjänst för räntor och valutakurser. Webbtjänsten stödjer endast SOAP version 1.2. SOAP version 1.1 stöds inte längre.

Nytt REST API

2023-03-29. Riksbanken har lanserat en öppen betaversion av ett nytt REST API. Syftet med det nya REST API:et är att förenkla för användare som vill integrera sina system för att automatiserat kunna hämta räntor och valutakurser från Riksbanken.

Det gamla SOAP API:et kommer att avvecklas, men för att användare ska ha tid på sig att uppdatera sina befintliga integrationer kommer det gamla SOAP API:et att finnas kvar parallellt med det nya REST API:et under en övergångsperiod efter det att betaperioden har avslutats.

Riksbanken rekommenderar i och med detta att inte sätta upp nya integrationer mot det gamla SOAP API:et.

Information om ändring gällande ”getAnnualAverageExchangeRates”

Efter den 30/11 2020 går det inte att få fram månads- och årsgenomsnitt för innevarande period via metoden "getMonthlyAverageExchangeRates"

Riksbanken har ändrat getAnnualAverageExchangeRates. Tidigare gick det att få ut ett medelvärde för en period som inte var slut, t.ex. kunde man ta fram årlig data under vilken dag som helst på året. Anledning till ändringen är att API-användare inte kunde veta när en period eller ett resultat var fastslaget. Månads- och årsgenomsnitt för innevarande period beräknas därför nu den sista bankdagen i månaden kl. 12:05, det vill säga efter dagens publicering.

Metoder

Riksbankens webbtjänst för räntor och valutakurser har ett antal metoder du kan anropa för att söka bland annat räntor och valutakurser, crosskurser, serie-namn och olika aggregat per period (månad, kvartal, år). För varje period kan även minimum-, maximum-, genomsnitts- och ultimovärde (sista bankdagen i månaden) hämtas.

Webbtjänsten tillhandahåller följande metoder:

 • getAllCrossNames
 • getAnnualAverageExchangeRates
 • getCrossRates
 • getCalendarDays
 • getInterestAndExchangeNames
 • getInterestAndExchangeGroupNames
 • getInterestAndExchangeRates
 • getLatestInterestAndExchangeRates
 • getMonthlyAverageExchangeRates

WSDL-fil kan nås via adressen:

https://swea.riksbank.se/sweaWS/wsdl/sweaWS_ssl.wsdl

Fullständig teknisk dokumentation för Riksbankens webbtjänst:

https://swea.riksbank.se/sweaWS/docs/api/index.htm

För att hämta serier för en period gör följande:

 1. Hitta de serier du vill hämta observationer för i listan Serier för webbtjänst, notera dess groupid och seriesid. Serier för webbtjänsten.

 2. Anropa webbservicen med valda groupid och seriesid samt övriga parametrarm, se länk:
  https://swea.riksbank.se/sweaWS/docs/api/call/getInterestAndExchangeRates.htm

Frågor 

Om du har frågor om Riksbankens API för räntor och valutakurser mejla till: API@riksbank.se

Friskrivning

 • Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen som kan påverka åtkomst av statistikdatabasen.
 • Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Disclaimer

Nasdaqs svenska fixingkurser tillhandahålls av Nasdaq Stockholm AB och får inte användas för följande ändamål om inte Nasdaq Stockholm AB i förväg gett sitt skriftliga godkännande:

 1. Som referens för att emittera finansiella instrument;
 2. Som referens för att fastställa det belopp som ska betalas ut under ett finansiellt instrument eller ett finansiellt avtal;
 3. Som referens av en part i ett finansiellt avtal;
 4. För att mäta resultatet från en investeringsfond i syfte att spåra avkastningen från Nasdaqs svenska fixingkurser, för att definiera tillgångsfördelningen i en portfölj, eller för att beräkna resultatrelaterade avgifter;
 5. I varje annat sammanhang där Nasdaqs svenska fixingkurser kan fungera som ett referensvärde i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-03-29