Öppet API

Information

Från den 20 november 2019 stödjer Riksbankens API endast Soap 1.2. Version Soap 1.1 stödjs inte längre.

Webbservices

Webbservices är ett sätt att automatisera uttag av data från Riksbanken. Vi har ett antal webbservices av typen Soap 1.2 som du kan anropa för att söka bland annat: räntor och valutakurser, crosskurser, serie namn, olika aggregat per period (månad, kvartal, år...). För varje period kan man även beräkna minimalt värde, maximalt värde, genomsnitt och ultimo (sista bankdagen i månaden).

Följande webbservices finns:

 • getAllCrossNames
 • getAnnualAverageExchangeRates
 • getCrossRates
 • getCalendarDays
 • getInterestAndExchangeNames
 • getInterestAndExchangeGroupNames
 • getInterestAndExchangeRates
 • getLatestInterestAndExchangeRates
 • getMonthlyAverageExchangeRates

WSDL-fil kan nås via adressen:

https://swea.riksbank.se/sweaWS/wsdl/sweaWS_ssl.wsdl

För fullständig dokumentation över vilka webbservices Riksbanken tillhandahåller, se länk:

https://swea.riksbank.se/sweaWS/docs/api/index.htm

Om man endast vill hämta serier för en period gör följande:

 1. Hitta de serier du vill ha observationer för i listan Serier för webbservices, notera dess groupid och seriesid.

 2. Anropa webbservicen med valda groupid och seriesid samt övriga parametrarm, se länk:
  https://swea.riksbank.se/sweaWS/docs/api/call/getInterestAndExchangeRates.htm

Friskrivning

 • Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen som kan påverka åtkomst av statistikdatabasen.

 • Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen som kan komma att påverka nedladdning av statistik.
Uppdaterad 2019-11-21

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!