Öppet API

Webbservices

Webbservices är ett sätt att automatisera uttag av data från Riksbanken. Vi har ett antal webbservices som du kan anropa för att söka bland annat: räntor och valutakurser, crosskurser, serie namn, olika aggregat per period (månad, kvartal, år...). För varje period kan man även beräkna minimalt värde, maximalt värde, genomsnitt och ultimo (sista bankdagen i månaden).

Följande webbservices finns:

 • getAllCrossNames
 • getAnnualAverageExchangeRates
 • getCrossRates
 • getCalendarDays
 • getInterestAndExchangeNames
 • getInterestAndExchangeGroupNames
 • getInterestAndExchangeRates
 • getLatestInterestAndExchangeRates
 • getMonthlyAverageExchangeRates

WSDL-fil kan nås via adressen:

https://swea.riksbank.se/sweaWS/wsdl/sweaWS_ssl.wsdl

För fullständig dokumentation över vilka webbservices Riksbanken tillhandahåller, se länk:

https://swea.riksbank.se/sweaWS/docs/api/index.htm

Om man endast vill hämta serier för en period gör följande:

 1. Hitta de serier du vill ha observationer för i listan Serier för webbservices, notera dess groupid och seriesid.

 2. Anropa webbservicen med valda groupid och seriesid samt övriga parametrarm, se länk:
  https://swea.riksbank.se/sweaWS/docs/api/call/getInterestAndExchangeRates.htm

Friskrivning

 • Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen som kan påverka åtkomst av statistikdatabasen.

 • Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen som kan komma att påverka nedladdning av statistik.
Uppdaterad 2018-02-01

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!