Öppet API

Information

Från den 20 november 2019 stödjer Riksbankens API endast Soap 1.2. Version Soap 1.1 stödjs inte längre.

Webbservices

Webbservices är ett sätt att automatisera uttag av data från Riksbanken. Vi har ett antal webbservices av typen Soap 1.2 som du kan anropa för att söka bland annat: räntor och valutakurser, crosskurser, serie namn, olika aggregat per period (månad, kvartal, år...). För varje period kan man även beräkna minimalt värde, maximalt värde, genomsnitt och ultimo (sista bankdagen i månaden).

Följande webbservices finns:

 • getAllCrossNames
 • getAnnualAverageExchangeRates
 • getCrossRates
 • getCalendarDays
 • getInterestAndExchangeNames
 • getInterestAndExchangeGroupNames
 • getInterestAndExchangeRates
 • getLatestInterestAndExchangeRates
 • getMonthlyAverageExchangeRates

WSDL-fil kan nås via adressen:

https://swea.riksbank.se/sweaWS/wsdl/sweaWS_ssl.wsdl

För fullständig dokumentation över vilka webbservices Riksbanken tillhandahåller, se länk:

https://swea.riksbank.se/sweaWS/docs/api/index.htm

Om man endast vill hämta serier för en period gör följande:

 1. Hitta de serier du vill ha observationer för i listan Serier för webbservices, notera dess groupid och seriesid.

 2. Anropa webbservicen med valda groupid och seriesid samt övriga parametrarm, se länk:
  https://swea.riksbank.se/sweaWS/docs/api/call/getInterestAndExchangeRates.htm

Friskrivning

 • Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen som kan påverka åtkomst av statistikdatabasen.
 • Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Disclaimer

Nasdaqs svenska fixingkurser tillhandahålls av Nasdaq Stockholm AB och får inte användas för följande ändamål om inte Nasdaq Stockholm AB i förväg gett sitt skriftliga godkännande:

 1. Som referens för att emittera finansiella instrument;
 2. Som referens för att fastställa det belopp som ska betalas ut under ett finansiellt instrument eller ett finansiellt avtal;
 3. Som referens av en part i ett finansiellt avtal;
 4. För att mäta resultatet från en investeringsfond i syfte att spåra avkastningen från Nasdaqs svenska fixingkurser, för att definiera tillgångsfördelningen i en portfölj, eller för att beräkna resultatrelaterade avgifter;
 5. I varje annat sammanhang där Nasdaqs svenska fixingkurser kan fungera som ett referensvärde i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-11-21