Köp av statsskuldväxlar

För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin avser Riksbanken att fram till den 31 december 2021 köpa värdepapper för upp till 700 miljarder kronor, utöver planerade köp före coronapandemin. Köpen syftar till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. De nu aktuella köpen omfattar bland annat statsskuldväxlar.

Riksbanken kan köpa omsättningsbara skuldebrev med en återstående löptid om minst 70 dagar vid köptidpunkten. Köpen genomförs på andrahandsmarknaden och via anbudsförfaranden. Riksbankens penningpolitiska motparter samt Riksgäldskontorets nuvarande återförsäljare av statsskuldsväxlar kan delta i dessa anbudsförfaranden.

Mer detaljerad information finns att läsa i dokumenten under ”Relaterat innehåll”, nedan.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-01-08