Köp av säkerställda obligationer

För att stödja kreditförsörjningen brett i svensk ekonomi utökar Riksbanken köpen av värdepapper under 2020. Köpen innefattar bland annat säkerställda obligationer (bostadsobligationer). Detta är en ny åtgärd för att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin.

Riksbanken har belsutat att under perioden mars–december 2020 utöka köpen av värdepapper med upp till 300 miljarder svenska kronor 2020, köpen kommer vid behov att innefatta såväl stats-, som kommunobligationer och säkerställda obligationer (bostadsobligationer) samt företagscertifikat. Mer detaljer finns att läsa i beslutsunderlagen. 

De nu aktuella köpen omfattar säkerställda obligationer utgivna i svenska kronor av svenska institut med löptider över ett år. Liksom vid köp av statsobligationer kommer köpen av säkerställda obligationer att genomföras på andrahandsmarknaden. Riksbankens penningpolitiska motparter kan delta i dessa auktioner, mer detaljerad information finns att läsa i dokumenten under relaterat innehåll.  

Det första köpet av säkerställda obligationer skedde den 25 mars 2020.

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-04-28