Transparens i det finansiella systemet

En otillräcklig transparens gör det svårare för investerare och andra intressenter att bedöma vilken finansiell...

Högre krav på transparens efter finanskrisen

En erfarenhet från den globala finanskrisen var att banker världen över behövde bli mer transparenta. Bankernas...

Bankernas transparenskrav och pelare 3

Nödvändigt med transparens om klimatrisker

Det finansiella systemet har en viktig roll i klimatomställningen och en tillräcklig transparens måste finnas om...

Transparens kring klimatrisker och hållbarhet är under utveckling Grönmålning är ett transparensproblem

APPENDIX – Bankernas riskupplysningskrav

Baselkommittén gjorde en genomgripande revidering av pelare 3 för att komma till rätta med transparensproblem som...

Pelare 3 – upplysningskrav om bankers kapital och risker

Författare: Niklas Frykström

Om Riksbankens ekonomiska kommentarer

Ekonomisk kommentar

Ekonomiska kommentarer är korta analyser om relevanta frågor för Riksbanken. Den kan författas av både enskilda direktionsledamöter och medarbetare på Riksbanken. Medarbetares kommentarer godkänns av avdelningschef medan direktionsledamöterna själva ansvarar för innehållet i sina kommentarer.

Transparens för effektivitet och finansiell stabilitet

NR 11 2022, 3 november