Transparens för effektivitet och finansiell stabilitet

Högre krav på transparens efter finanskrisen

Till rapportens startsida
Transparens för effektivitet och finansiell stabilitet

Högre krav på transparens efter finanskrisen

En erfarenhet från den globala finanskrisen var att banker världen över behövde bli mer transparenta. Bankernas verksamheter och finansiella produkter hade under en längre tid blivit mer komplexa. Det gjorde det svårare för investerare att bedöma bankernas riskprofil. Denna försvagade marknadsdisciplin var en bidragande orsak till den globala finanskrisen. Efter finanskrisen genomförde Baselkommittén, som tar fram globala standarder kring kapital och likviditet, en genomgripande revidering av de transparenskrav som finns för banker – pelare 3. Kraven på transparens är nu högre inom flera områden som kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk.

Publicerad: 3 november 2022