Transparens för effektivitet och finansiell stabilitet

Nödvändigt med transparens om klimatrisker

Till rapportens startsida
Transparens för effektivitet och finansiell stabilitet

Nödvändigt med transparens om klimatrisker

Det finansiella systemet har en viktig roll i klimatomställningen och en tillräcklig transparens måste finnas om klimatrelaterade risker. Myndigheter och banker behöver därför fortsätta arbeta för att förbättra transparensen och möjliggöra gröna investeringar. Utan en tillräcklig transparens finns risken att gröna investeringar uteblir, vilket påverkar klimatomställningen och utvecklingen av en hållbar ekonomi.

Publicerad: 3 november 2022