Transparens för effektivitet och finansiell stabilitet

Inledning

Till rapportens startsida
Transparens för effektivitet och finansiell stabilitet

Inledning

Publicerad: 3 november 2022

I denna ekonomiska kommentar beskriver vi utvecklingen av transparens i det globala banksystemet, varför transparens är viktigt och vilka effekter en otillräcklig transparens har på finansiell stabilitet. Sedan diskuterar vi kring klimatrisker och det arbete som sker internationellt med att främja transparens av klimatrelaterad information.

Transparens är viktigt eftersom parterna i det finansiella systemet måste ha förtroende för varandra för att systemet ska kunna uppfylla sina grundläggande funktioner – att förmedla betalningar, omvandla sparande till investeringar och hantera risker. En bank som tappar insättarnas förtroende kan till exempel drabbas av en uttagsanstormning som snabbt kan leda till bankens fallissemang. Förtroende förutsätter tillgång till rättvisande information, så att alla aktörer kan bilda sig en korrekt uppfattning om vilka risker man tar vid ett engagemang med en motpart. Då måste det finnas en tillräckligt god transparens. Men transparens handlar inte bara om utbudet av information. Mer information innebär inte heller automatiskt högre transparens. Det är också viktigt att den information som levereras är relevant och förståelig för motparten.