Transparens för effektivitet och finansiell stabilitet

APPENDIX – Bankernas riskupplysningskrav

Till rapportens startsida
Transparens för effektivitet och finansiell stabilitet

APPENDIX – Bankernas riskupplysningskrav

Baselkommittén gjorde en genomgripande revidering av pelare 3 för att komma till rätta med transparensproblem som uppdagades i samband med den globala finanskrisen 2008. Pelare 3 innebär att banker åläggs att publicera information om sin egen verksamhet. De ska göra det för att eventuella motparter bättre ska kunna bedöma bankernas finansiella ställning och risktagande. Revideringen av pelare 3 blev klar i slutet av 2018 och ska implementeras från 1 januari 2023.

Publicerad: 3 november 2022