Vägen till ett penningpolitiskt beslut

Referenser

Till rapportens startsida
Vägen till ett penningpolitiskt beslut

Referenser

Publicerad: 7 april 2022

Andersson, Michael K.och Ard H.J. den Reijer (2015), ”Nowcasting”, Penning- och Valutapolitik 2015:1, Sveriges riksbank.

Corbo, Vesna och Ingvar Strid (2020), “MAJA: A two-region DSGE model for Sweden and its main trading partners”, Sveriges riksbank Working Paper Series No. 391.

Erikson, Henrik (2021), “Central bank bond purchases and premiums—the Swedish experience”, Staff memo, December, Sveriges riksbank.

Ewertzh, Jacob, Thomas Falk, Marie Hesselman, Isaiah Hull, Mårten Löf, Oskar Stigland och Markus Tibblin (2020), ”Realtidsindikatorer ger informationsstöd i snabba konjunkturvändningar”, Ekonomiska kommentarer Nr 3, Sveriges riksbank.

Frohm, Erik, Johan Grip, Daniel Hansson och Stephan Wollert (2020), ”Tudelad kreditutveckling under coronapandemin”, Ekonomiska kommentarer Nr 6, Sveriges riksbank.

Gustafsson, Peter och Tommy von Brömsen (2021), ”Coronapandemin: Riksbankens åtgärder och den finansiella utvecklingen under våren och sommaren 2020”, Penning- och Valutapolitik 2021:1, Sveriges riksbank.

Hallsten, Kerstin och Sara Tägtström (2009), ”Beslutsprocessen – hur går det till när Riksbankens direktion ska bestämma om reporäntan”, Penning- och Valutapolitik 2009:1, Sveriges riksbank.

Lindé, Jesper och André Reslow (2017), ”En myt att Riksbankens prognoser styrts av modeller”, Penning och Valutapolitik 2017:1, Sveriges riksbank.

Nyman, Christina och Ulf Söderström (2016), ”Prognoser och penningpolitik”, Ekonomisk kommentar nr. 6, Sveriges riksbank.

Ringqvist, Mattias, Pär Stockhammar and Ingvar Strid (2020), “Assessing the foreign linkages in MAJA – a conditional forecast evaluation approach”, Staff Memo, September, Sveriges riksbank.

Skingsley, Cecilia (2021), ”Att anpassa sig till nya villkor - penningpolitisk frihet under ansvar”, tal, Sveriges riksbank.

Sveriges riksbank (2020), Riksbankens kommunikationspolicy.

Sveriges riksbank (2017), ”Riksbankens erfarenheter av att publicera reporänteprognoser”, Riksbanksstudie, juni.

Sveriges riksbank (2019), ”Fem penningpolitiska möten per år”, pressmeddelande 25 juni.

Sveriges riksbank, Redogörelse för penningpolitiken.

Sveriges riksbank, Riksbankens företagsundersökning.