Direktionens möte 13 november 2017 (per capsulam)

Deltagande

Stefan Ingves

Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

Ärende

§1. Chef för avdelningen för finansiell stabilitet


Förslag till direktionens beslut

Direktionen beslutar att utse Olof Sandstedt till chef för avdelningen för finansiell stabilitet med tillträde 2017-11-14. Olof Sandstedts lön uppgår till 105 000 kronor per månad.

Bakgrund

I enlighet med Riksbankens instruktion beslutar Riksbankens direktion om tillsättning av bankens avdelningschefer.

Med anledning av att chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, Henrik Braconier slutade sin tjänst, den 6 oktober 2017, utsågs Olof Sandstedt till tillförordnad chef för avdelningen för finansiell stabilitet. Som ny chef för avdelningen för finansiell stabilitet föreslås Olof Sandstedt.

MBL-förhandling genomfördes den 9 november 2017.

 

Vid protokollet
Emelie Nilsson

 

Justeras

Kerstin af Jochnick                                                       Martin Flodén

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-02