Den svenska finansmarknaden

Den senaste utgåvan av Den svenska finansmarknaden är från 2016.

Den svenska finansmarknaden ger en övergripande beskrivning av den finansiella sektorns alla delar. Exempelvis beskrivs aktiemarknaden, ränte- och valutamarknaderna inklusive derivatmarknaderna, bankerna, försäkringsbolagen, värdepappersbolagen samt de stora systemen för betalningar i Sverige.

Förutom att redovisa grundläggande statistik om den finansiella sektorns olika delar, försöker skriften också ge pedagogiska förklaringar till hur dessa marknader, institutioner och system fungerar och vilka deras huvudsakliga uppgifter är i ekonomin.

Den senaste utgåvan av Den svenska finansmarknaden är från 2016, och den ges inte längre ut av Riksbanken. 

Uppdaterad 2018-02-01