Direktionens möte 5 juni 2024

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Erik Thedéen

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Erik Thedéen

3. Upphandling och delegering

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Johanna Winnansson

4. Styrande dokument

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Fanny Nyman, Sofia Andersson

5. Rapporter

• Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 1 2024
Anmärkning: Information
Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund

• Riskrapport, tertial 1 2024
Anmärkning: Information
Föredragande: Lena Arfalk

• Internrevisionsrapport, tertial 1 2024
Anmärkning: Information
Föredragande: Simon Rörborn

• Inkomna remisser
Anmärkning: Information
Föredragande: Carolina Backert

• Rapport från ledningsgruppen
Anmärkning: Information
Föredragande: Susanna Grufman

• Övriga rapporter
Anmärkning: Information

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-06-03