Riksbanken om utvecklingen kring Coronaviruset

Nyhet Mot bakgrund av det nya Coronaviruset följer Riksbanken noggrant läget på finansiella marknader och den ekonomiska utvecklingen såväl internationellt som i Sverige.

Vi har löpande kontakt med stabilitetsvårdande myndigheter med vilka vi delar information och lägesbeskrivningar, framför allt Finansinspektionen och Riksgälden och även med Finansdepartementet. För att få en bättre förståelse för hur näringslivet påverkas samtalar vi bland annat också med företag i vår Företagsundersökning och med branschorganisationer. Riksbanken deltar även i MSB:s samverkanskonferenser och har informationsutbyte med andra centralbanker.

Det är ännu för tidigt att dra några säkra slutsatser om hur stora effekterna blir för ekonomin. Det beror på hur länge situationen består och hur läget utvecklas internationellt och i Sverige. Inom ramen för vårt uppdrag att värna den finansiella stabiliteten och inflationsmålet har vi som alltid beredskap att på lämpligt sätt agera om behov skulle uppstå.

Riksbanken följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utöver dessa rekommendationer har Riksbanken vidtagit ytterligare försiktighetsåtgärder för medarbetarna på banken. Medarbetare som varit på resa i något av de områden som är värst drabbade ska till exempel arbeta på distans under de närmaste två veckorna efter hemkomsten. Riksbanken har också uppmanat all personal att de ska undvika icke verksamhetskritiska tjänsteresor utanför landet.

Riksbanken har även fått frågor om användningen av kontanter, särskilt sedlar, utgör en risk för smittspridning av Coronaviruset. Vid användningen av sedlar uppmanar Riksbanken att man följer Folkhälsomyndighetens allmänna hygienråd för att undvika smitta.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-03-09