Riksbanken Play

2022-09-02

Presskonferens: Aino Bunge ny vice riksbankschef

Med anledning av att Aino Bunge har utsetts till ny direktionsledamot hålls en presskonferens. Deltar gör även riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein och vice ordförande Michael Lundholm.