Riksbanken Play

2022-06-17

Presskonferens med riksbanksfullmäktige och Erik Thedéen

2022-06-17 Presskonferens med anledning av att Erik Thedéen från och med årsskiftet blir ny riksbankschef efter beslut av riksbanksfullmäktige.

Deltar gör Susanne Eberstein, ordförande riksbanksfullmäktige, Michael Lundholm, vice ordförande riksbanksfullmäktige samt Erik Thedéen.