Martin Flodén

Martin Flodén

Vice riksbankschef

Martin Flodén tillträdde som vice riksbankschef den 22 maj 2013 med en mandatperiod på fem år. Flodéns mandatperiod har förlängts med en mandatperiod på sex år fram till och med den 21 maj 2024.

Martin Flodén är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Flodén har tidigare varit ledamot i Ekonomiska rådet, Finanspolitiska rådet och SNS Konjunkturråd.

Pressbild på Martin Flodén finns på sidan Bilder på Riksbankens direktionsledamöter.

Internationella uppdrag

  • OECD: Working Party 3 (WP3)
  • BIS: Baselkommittén för banktillsyn (BCBS)
  • FSB Regional Consultative Group
  • Bellagio Group

CV

Martin Flodéns CV

Tal

Besök Tal och presentationer och sortera på Martin Flodén för att se alla Martin Flodéns tal.