Författare: Ida Hansson och Tobias Lindqvist

Om Riksbankens ekonomiska kommentarer

Ekonomisk kommentar

Ekonomiska kommentarer är korta analyser om relevanta frågor för Riksbanken. Den kan författas av både enskilda direktionsledamöter och medarbetare på Riksbanken. Medarbetares kommentarer godkänns av avdelningschef medan direktionsledamöterna själva ansvarar för innehållet i sina kommentarer.

Klarar bankerna stora utflöden av inlåning? Bedömning enligt nytt likviditetsmått

NR 7 2022, 9 maj