Klarar bankerna stora utflöden av inlåning? Bedömning enligt nytt likviditetsmått

Nytt likviditetsmått mäter bankernas kapacitet att klara utflöden av inlåning

Till rapportens startsida
Nytt likviditetsmått mäter bankernas kapacitet att klara utflöden av inlåning

Begränsningar med DLC

Publicerad: 9 maj 2022

Det är viktigt att betona att DLC är ett komplement till stresstester och de existerande likviditetsmåtten som finns i tillsynsförordningen. DLC är inget scenario och utgör således ingen bedömning av hur en bank skulle klara en stressad situation. Måttet tar exempelvis inte hänsyn till hur stabila olika typer av inlåning är, utflöden som är betingade, att en del kunder inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden, om kunder utnyttjar sina kreditlöften eller om kunder förväntar sig att vissa lån rullas. DLC indikerar snarare hur oberoende en bank är vid en likviditetskris.

Som så många andra mått utgörs DLC endast av en siffra – i detta fall en siffra som ger en indikation på en banks likviditetsrisk. Om måttet indikerar en hög likviditetsrisk, så är det även viktigt att identifiera när den risken uppstår för att kunna bedöma hur allvarlig denna risk är. Om måttet däremot indikerar låg likviditetsrisk, så är denna information av mindre betydelse.