Klarar bankerna stora utflöden av inlåning? Bedömning enligt nytt likviditetsmått

Referenser

Till rapportens startsida
Klarar bankerna stora utflöden av inlåning? Bedömning enligt nytt likviditetsmått

Referenser

Publicerad: 9 maj 2022

Basel Committee on Banking Supervision (2013), ”Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools”, Bank for International Settlements, januari.

Basel Committee on Banking Supervision (2014), ”Basel III: the net stable funding ratio”, Bank for International Settlements, oktober.

Danielsson, Mattias och Jonatan Manfredini (2019), ”Riksbankens metod för stresstest av bankers likviditet”, Sveriges Riksbank, Staff memo, november.

EU (2013), ”EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012”, Official Journal of the European Union, 27 juni.

EU (2017), ”KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2114 av den 9 november 2017 om ändring av förordning (EU) nr 680/2014 vad gäller mallar och instruktioner”, Official Journal of the European Union, 6 december.