Klarar bankerna stora utflöden av inlåning? Bedömning enligt nytt likviditetsmått

Nytt likviditetsmått mäter bankernas kapacitet att klara utflöden av inlåning

Till rapportens startsida
Nytt likviditetsmått mäter bankernas kapacitet att klara utflöden av inlåning

Vad är lämplig nivå på DLC?

Publicerad: 9 maj 2022

Det finns flera fördelar med att ha ett positivt kumulativt nettokassaflöde för alla tidsfickor, det vill säga att DLC alltid är över noll. Om en kris uppstår där en bank inte kan få in ny likviditet, har banken bättre förutsättningar att möta sina utflöden med sina kumulativa inflöden så länge den inte råkar ut för en uttagsanstormning. En bank som däremot ligger under noll vid någon tidpunkt kan inte klara sig själv utan tvingas söka hjälp hos centralbanken, om ny likviditet från marknaden uteblir.

Låt säga att det finns ett krav på en bank att ha ett DLC-värde över noll, det vill säga att upprätthålla ett positivt kumulativt nettokassaflöde. Ibland kommer banken att förlora en viss del av sin inlåning även om det inte råder stress, till exempel den så kallade instabila inlåningen, och då måste banken täcka detta med likvida tillgångar, som idag oftast utgörs av centralbanksreserver. Detta medför att hela grafen som visar det kumulativa nettokassaflödet sjunker i motsvarande utsträckning som den förlorade inlåningen. Här måste banken alltså ha en viss marginal ner till noll, och detta kräver god förståelse för stabiliteten i bankens inlåning. En bank med stor andel instabil inlåning behöver därför ha en större marginal ner till noll. Om banken vet att tillsynsmyndigheten och centralbanker använder sig av detta mått för att följa likviditetsriskerna måste banken således själv avgöra vad som är instabil inlåning – i stället för att en reglerare gör detta generellt för alla banker. På så sätt utgör den ett bra komplement till LCR och NSFR, där definitionen av instabil inlåning är harmoniserad.

Likviditetsriskerna som uppstår i närtid kan många gånger utgör en större fara än likviditetsrisker längre in i framtiden. Detta beror på att både banken och myndigheterna har mindre tid på sig att sätta in åtgärder i närtid. Därför kan det vara relevant för en bank att ha en lite större marginal ner till noll i sina kumulativa nettokassaflöden på den korta delen av måttet, till exempel under de 30 första dagarna.