Klarar bankerna stora utflöden av inlåning? Bedömning enligt nytt likviditetsmått

Appendix

Till rapportens startsida
Klarar bankerna stora utflöden av inlåning? Bedömning enligt nytt likviditetsmått

Appendix

Publicerad: 9 maj 2022

Diagram 6. Kumulativa kontrakterade nettokassaflöden, aggregerat för de fem storbankerna i Sverige, månadsgenomsnitt och månader med maximum- respektive minimumvärden (miljarder kronor) Diagram 6. Kumulativa kontrakterade nettokassaflöden, aggregerat för de fem storbankerna i Sverige, månadsgenomsnitt och månader med maximum- respektive minimumvärden (miljarder kronor)
Källa: Finansinspektionen och Riksbanken, mars 2018 till och med december 2021.

Figur 1. Rapporten för löptidsmetod (eng. maturity ladder)

Figur Maturity ladder