Klarar bankerna stora utflöden av inlåning? Bedömning enligt nytt likviditetsmått

Likviditetsrisk och regleringar